Το Γραμμικό ανήκει στη κατηγορία των ειδικών μαθημάτων, στην οποία οι υποψήφιοι καλούνται να διαγωνισθούν για την εισαγωγή τους στις σχολές των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που απαιτούν σχέδιο.
Αποτελεί την ακριβή αποτύπωση ενός σχεδίου στο χαρτί, συνήθως υπό κλίμακα, με χρήση συγκεκριμένων οργάνων. Οι υποψήφιοι μέσω του Γραμμικού σχεδίου εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία σχεδίασης, ξεκινώντας από απλά γεωμετρικά σχήματα. Με αυτό το τρόπο, οι μαθητές και οι μαθήτριες ανακαλύπτουν τη χρησιμότητα των οργάνων σχεδίασης καθώς αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την έννοια του χώρου και των διαστάσεων.
Στη συνέχεια προχωρούν σε αρχιτεκτονικές έννοιες γραμμικής σχεδίασης, όπως κτήρια, υπαίθριους χώρους, αντικείμενα κ.ά. Η παρουσίαση των αντικειμένων προς σχεδίαση γίνεται και στις τρείς διαστάσεις, δηλαδή τομή, κάτοψη, όψη καθώς και στη κλίμακα που θα τους ζητηθεί.
Το Γραμμικό σχέδιο αποτελεί μία άλλη μορφή επικοινωνίας. Είναι η πύλη από το κόσμο της σύλληψης μίας ιδέας στο κόσμο εφαρμογής της.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι 6 ώρες.
ΥΛΙΚΑ
 • Ξύλινη πινακίδα 0,60 Χ 0,80 (ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ)
 • Τάφ (0,75 εκ. ξύλινο) χωρίς υποδιαιρέσεις
 • Υποδεκάμετρο 0,30 εκ. (ΟΧΙ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ)
 • Τρίγωνο 45° ~ 0,30 εκ. (με πατούρα) χωρίς υποδιαιρέσεις
 • Τρίγωνο 60° ~ 0,30 εκ. (με πατούρα) χωρίς υποδιαιρέσεις
 • Τρίγωνο Μικρό 45° ~ 0,10 εκ. (με πατούρα) χωρίς υποδιαιρέσεις
 • Τρίγωνο Μικρό 60° ~ 0,10 εκ. (με πατούρα) χωρίς υποδιαιρέσεις
 • Διαβήτης (με βίδα και προέκταση)
 • Μικρός διαβήτης (μπόμπα με ενσωματωμένη υποδοχή για πενάκι)
 • Μηχανικό μολύβι 2 χιλ. *
 • Μικρός διαβήτης (μπόμπα με ενσωματωμένη υποδοχή για πενάκι)
 • Μηχανικό μολύβι 2 χιλ. *
 • Μύτες μολυβιού 3Η, 2Η, ΗΒ, 2Β *
 • Καμπάνα *
 • Γόμα άσπρη (Laufer)
 • Γόμα γκρι (Pentel Super Hard)
 • Σχεδιαστικό σκουπάκι
 • Κόλλες Σέλλερ ματ 0,35 Χ 0,50
 • Κόλλες Σέλλερ γλασσέ 0,35 Χ 0,50
 • Κύλινδρος μεταφοράς σχεδίων *
 • Καμπυλόγραμμα (σετ)
 • Σελοτέιπ με θήκη *
* τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται και στο Ελεύθερο σχέδιο