Το σχέδιο είναι μια παγκόσμια μορφή έκφρασης, δημιουργίας και επικοινωνίας, με την οποία ο άνθρωπος εκφράζεται και έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον του.

Με τη βοήθεια του σχεδίου, είμαστε σε θέση να αναπαραστήσουμε αντικείμενα που υπάρχουν γύρω μας ή αντικείμενα που πρόκειται να δημιουργηθούν στο περίγυρό μας. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι χωρίς τη γνώση του σχεδίου, κανένα τεχνικό ή εικαστικό έργο δε θα υπήρχε. Επομένως το σχέδιο είναι ο δίαυλος που ενώνει το ιδεατό με το υπαρκτό δηλαδή, την έμπνευση με τη δημιουργία.
Αποτελώντας το μοναδικό μέσον της απεικόνισης μίας ιδέας και της υλοποίησης της, μπορούν να μάθουν σχέδιο όσοι έχουν διάθεση να εμπνευστούν και να κατασκευάσουν από μία απλή ζωγραφιά, έως ένα κήπο, ένα κτίσμα, μια πόλη...

ΟΨΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ & ΚΙΑΦΑΣ ΟΨΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ

Όσοι ασχολούνται με τη σχεδίαση έχουν την ευκαιρία, όχι μόνο να δημιουργήσουν αλλά και να αναπτύξουν πρωτότυπες ιδέες. φροντιστήριο σχεδίου Αθήνα
Αυτό επιτυγχάνεται με συνεχή πειθαρχία, προσπάθεια, επιμονή και αγάπη.

ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ